OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

V rámci OPVaI sme sa zapojili do výzvy Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVOPRODUKT