Hlavná činnos»

Vo firme KOVOPRODUKT vykonávame rôzne kovoobrábacie, zámočnícke, ale aj opravárenské a servisné práce, taktiež zhotovujeme technickú dokumentáciu podľa požiadaviek zákazníkov.

Dielčie činnosti

 • delenie materiálu
 • sústruženie
 • frézovanie
 • vŕtanie
 • brúsenie
  • na guľato
  • na plocho
  • bezhrotové
  • nástrojov
 • Okrem trieskového obrábania zabezpečujeme aj tepelné spracovanie a chemicko–tepelné spracovanie súčiastok (cementovanie, kalenie, nitridovanie, zušľachťovanie...). Taktiež zabezpečujeme aj povrchové úpravy – zinkovanie, černenie, chromovanie, pieskovanie, práškové nátery, mokré striekanie.
 • zámočnícke práce
 • zváranie
  • elektrický oblúk
  • CO2
  • autogén
  • TIG
 • ohýbanie
 • Ďalej máme kvalitných a odborne zdatných pracovníkov, ktorí vykonávajú servis kovoobrábacích, drevoobrábacích a tvárniacich strojov.
 • disponujeme vlastným skladom hutného materiálu
 • Zabezpečujeme aj vnútroštátnu a medzištátnu dopravu.

© Created by Dušan Rodina (2007)